Sunday, 03/07/2022 - 06:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KBANG - TỈNH GIA LAI
Ngày ban hành:
24/06/2022
Ngày hiệu lực:
24/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2022
Ngày hiệu lực:
22/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực