Monday, 27/06/2022 - 02:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KBANG - TỈNH GIA LAI
 • Hà Ngọc An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Kế toán
  • Điện thoại:
   02693834258
  • Email:
   ankhuongkbang@gmail.com
 • Nguyễn Võ Hoài Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   02693834258
  • Email:
   linhnguyen.sakura@gmail.com
 • Huỳnh Ngọc Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   02693834258
  • Email:
   campgdkbang@gmail.com
 • Trương Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Điện thoại:
   02693834258
  • Email:
   hoapgdkbang@gmail.com
 • Lê Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán
  • Điện thoại:
   02693834258
  • Email:
   haxuviu@gmail.com
 • Trần Trung Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   02693834258
  • Email:
   truckbang@gmail.com
 • Nguyễn Tiến Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiểu học
  • Điện thoại:
   02693834258
  • Email:
   nguyentienbinh78@gmail.com
 • Hoàng Thị Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   02693834258
  • Email:
   hoangquegd@gmail.com