Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
 01/09/17  Hoạt động & Sự kiện  186
lịch công tác tuần
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất