Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Kon Pne

huyện Kbang - Gia Lai
gialai-kbang-mgkonpne@edu.viettel.vn