Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được tách ra từ trường tiểu học Bùi Thị Xuân, thành lập vào năm 1995, đóng tại thôn 5 xã Nghĩa An- Kbang- Gia Lai. Trường Mẫu Giáo Nghĩa An đã từng bước khẳng định và đang ngày càng phát triển.