Thực hiện công văn số 1546/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Sở GD&ĐT Gia Lai về hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp  năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp;     

     Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trường THPT Lê Thánh Tông điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 cụ thể như sau:

     1. Thời gian tuyển sinh:

     Đợt 1: Từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2021

     Đợt 2: Nếu chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh, dự kiến : từ ngày 10/8 đến ngày 13/8/2021.

     2. Hình thức tuyển sinh:

     Đợt 1 : Trực tuyến

     Đợt 2: Tùy tình hình diễn biến dịch có thể trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

     3. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến:

     - Truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp theo đường link : https://gialai.tsdc.edu.vn

và làm theo hướng dẫn tại đường link : https://www.youtube.com/watch?v=qkBUCmm0ZBg

     hoặc theo dõi những hướng dẫn cụ thể tại trang trường:  https://www.facebook.com/groups/thpt.ltt.ayunpa.gialai;

     trang cá nhân của thầy Hoàng Nghĩa Phúc: https://www.facebook.com/phuc.hoangnghia.58/posts/3059105427668921

     4. Hotline hỗ trợ đăng kí trực tuyến:

     - Thầy Hoàng Nghĩa Phúc: 0932416235

     - Cô Hồ Thị Thiên Trang : 0818963047

     - Thầy Lê Đức Linh: 0978752754

     Rất mong quý cha mẹ học sinh và các em học sinh hợp tác để công tác tuyển sinh đạt hiệu quả và an toàn!

                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG