Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Tơ Tung

huyện Kbang - Gia Lai
gialai-kbang-mgtotung@edu.viettel.vn