Saturday, 17/04/2021 - 13:28|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TH & THCS KONPNE
Về việc phối hợp thực hiện Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Văn bản liên quan