Monday, 04/07/2022 - 09:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TH LÊ VĂN TÁM
Kế hoạch thực hiện kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website