Wednesday, 06/07/2022 - 08:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS KÔNG BƠ LA
Kế hoạch thực hiện kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Văn bản liên quan