Wednesday, 12/08/2020 - 13:55|
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI - ĐIỆN THOẠI: 0269 6 33 44 52 - EMAIL: ndckbang@gmail.com

Đại hội CĐCS trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu-Lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2017-2022)