Wednesday, 12/08/2020 - 14:06|
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI - ĐIỆN THOẠI: 0269 6 33 44 52 - EMAIL: ndckbang@gmail.com

Hình ảnh buổi ngoại khóa tuyên truyền công tác đảm bảo ATCT, ANHĐ và PCXHTE năm 2017