Thứ tư, 12/08/2020 - 13:08|
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI - ĐIỆN THOẠI: 0269 6 33 44 52 - EMAIL: ndckbang@gmail.com

Hình ảnh Tổng kết năm học 2017-2018 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1