Wednesday, 12/08/2020 - 14:36|
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI - ĐIỆN THOẠI: 0269 6 33 44 52 - EMAIL: ndckbang@gmail.com

Một số hình ảnh tại buổi đọc sách lưu động do Thư viện văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức tại trường