Thursday, 13/08/2020 - 22:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠ PAI

ảnh hoạt động nhà trường năm học 2016-2017

Các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11. Đại hội liên đội, Khai giảng.....