Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
 • Ngô Thị Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa hộc
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn