Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Ý
Họ và tên Ngô Thị Ý
Ngày tháng năm sinh 30/06/1975
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân khoa học
Điện thoại 0986857789
Email nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách